Begravelse/Bisættelse

Senest 2 hverdage efter dødsfaldet er indtruffet, skal det anmeldes til præsten i bopælssognet, som er begravelsesmyndighed. Anmeldelse kan også ske gennem bedemanden, som så sørger for alle nødvendige aftaler med præst og kirkegård og også ordner nødvendige papirer i forbindelse med dødsfaldet og bisættelse / begravelse.

Tid og sted for begravelse/bisættelse aftales med præsten.

 

Alle blanketter, der her er brug for, kan findes og udprintes fra: www.personregistrering.dk

 

Læs mere om begravelse her

Kommende gudstjenester

LIVETS BEGIVENHEDER

Dåb, konfirmation, bryllup og begravelse er nogle af livets store begivenheder. Klik her og læs mere om, hvad det betyder, hvad I skal gøre og hvor I kan henvende jer.