Menighedsrådsmøder

Tirsdag den 12. jan kl. 19.45
Torsdag den  4. feb
Torsdag den  4. mar
Torsdag den 15. apr
Torsdag den 20. maj
Torsdag den 24. jun
Torsdag den 19. aug
Torsdag den 23. sep
Torsdag den 28. okt
Torsdag den  9. dec

Møderne starter kl. 19:00

 

 

 

Menighedsrådets medlemmer