Menighedsrådsmøder 2018

Torsdag den  4. januar*
Torsdag den  8. februar*
Torsdag den  8. marts*
Torsdag den 12. april*
Torsdag den 17. maj*

Torsdag den 21. juni**
Torsdag den 16. august**
Torsdag den 20. september**
Torsdag den  1. november**
Torsdag den  6. december**

*)   Til og med 17. maj starter mødet kl. 19:00
**) Fra og med 21. juni starter møderne kl 18:30

Hvad laver et menighedsråd?

Menighedsrådet - et frivilligt, spændende, ulønnet og alsidigt arbejde
Menighedsrådene er i princippet kirkens bestyrelse.
Menighedsrådene vælges hvert 4. år af sognets folkekirkemedlemmer, og antallet af medlemmer i rådet afgøres ud fra sognets størrelse.

Menighedsrådet danner sammen med præsterne sognets øverste instans. Menighedsrådet har én gang månedligt et offentligt møde, hvor sognets og kirkens sager behandles.
Meget kort kan siges, at menighedsrådets opgaver er:
Administration og forvaltning af kirkens bygninger og økonomiske midler
Kirkens midler stammer stort set fra den indkomne kirkeskat. En del af skatten fordeles til sognene i kommunen og administreres af de enkelte menighedsråd. Heraf anvendes midler bl.a. til vedligehold af kirke og tilhørende bygninger og omliggende areal. Der aflægges revideret regnskab ved årets slutning. Menighedsrådets kasserer har det overordnede ansvar for økonomien.
Medbestemmelse omkring gudstjenester og forløbet heraf
Den danske højmesse er lagt i forholdsvis faste rammer, men hvor der er valgmuligheder, skal menighedsrådet i de fleste tilfælde godkende en fravigelse af ritualet. Dette gælder også indkøb af eventuelle nye salmebøger.
At være arbejdsgiver for kirkens ansatte (præsterne er dog uafhængige af rådet i embedsførelse)
Rådet ansætter kirkens medarbejdere og er således deres arbejdsgiver. Personalet har en medarbejderrepræsentant i rådet, som dog ikke har stemmeret.          
At indstille, hvilken ansøger, man helst vil have ved ansættelse af præst
Det er menighedsrådets opgave at vælge sognets præst. Kirkeministeriet ansætter den, som rådet indstiller. Præsten er født medlem af menighedsrådet.
At skabe gode rammer om det kirkelige liv og være drivkraft bag forskellige kirkelige aktiviteter i sognet
Menighedsrådet har meget vide rammer for, hvilke opgaver det kan varetage i sognets interesse. Rådet kan gennem sit arbejde være med til at gøre kirken til en levende del af sognet og til et sted, man samles for at deltage i et fællesskab omkring forskellige aktiviteter og arrangementer inden for det kirkelige liv i sognet.
I menighedsrådene nedsættes forskellige udvalg, i Gullestrup Kirke eksempelvis bladudvalg og aktivitetsudvalg.

  

Kalender

BegivenhedDato

Gudstjeneste: 25. søndag efter trinitatis (Camilla S. Lauridsen)

18. nov 10:00
11:00
18. nov 10:00 -
11:00

Sidste søndag i kirkeåret (Camilla S. Lauridsen)

25. nov 10:00
11:00
25. nov 10:00 -
11:00

Gudstjeneste: 1. søndag i advent (Camilla S. Lauridsen)

2. dec 10:00
11:00
2. dec 10:00 -
11:00

Gudstjeneste: 2. søndag i advent (Michael Grønhøj Skovgaard)

9. dec 10:00
11:00
9. dec 10:00 -
11:00

Gudstjeneste: 3. søndag i advent - 7 læsninger (Camilla S. Lauridsen)

Se omtale i kirkebladet.

16. dec 19:00
20:00
16. dec 19:00 -
20:00

Gudstjeneste: 4. søndag i advent (Camilla S. Lauridsen)

23. dec 10:00
11:00
23. dec 10:00 -
11:00

LIVETS BEGIVENHEDER

Dåb, konfirmation, bryllup og begravelse er nogle af livets store begivenheder. Klik her og læs mere om, hvad det betyder, hvad I skal gøre og hvor I kan henvende jer.